16.listopadu 2019 , dnes má svátek Otmar, zítra Mahulena
 

Stravování

Vedoucí stravování :

Jitka Horáková

 

E-mail: skolka.sebetov@centrum.cz

Telefon: 739 164 102, 608 550 955

Obědy je možné přihlásit nebo odhlásit u paní Horákové.
 

Výdej jídla:

Aneta Sekaninová


 

Informace o stravování:

1) Odhlašování a přihlašování stravy musí být provedeno nejpozději do 8.00 hodin příslušného dne, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle 516 465 491 u paní učitelky Jitky Horákové.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je žák přítomen ve výuce. Pouze první den nemoci je možné si oběd vyzvednout. Z provozních a hygienických důvodů je vyzvednutí možné od 12:00 do 13:00 hodin. Jídla jsou připravována k okamžité spotřebě, je tedy třeba zajistit konzumaci do 20 minut od převzetí.

Neodhlášenou stravu od 2. dne nepřítomnosti již není možné dotovat státem, jste  povinni ji uhradit v plné výši (vyhl.107/2005 Sb.), což činí 65,- Kč!!!

2) Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. jsou děti rozděleny do věkových skupin, přičemž věkem dítěte se rozumí věk, kterého dosáhne v průběhu konkrétního školního roku /1. 9. – 31. 8./.
Stálá měsíční záloha / 20 dnů.

 

7 – 11   let

  děti 7-10 let          měsíční platba 400,-Kč
           11 let          měsíční platba 480,- Kč

kalkulační cena                             65,- Kč

 

 

3) Platby budou prováděny paušálně, vždy předem, tzn. na následující měsíc.

Přeplatky budou vyrovnány koncem kalendářního a školního roku nebo při ukončení stravování.

Úhrada za stravné musí být bezpodmínečně provedena tak, aby byla nejpozději do 20. dne konkrétního měsíce připsána na účet číslo 181 702 342/0300. Variabilní symbol není potřeba.

Vyúčtování za 2. pololetí bude provedeno do 1. 9. 2019 převodem na účty.

Nevyzvednuté peníze budou odečteny z platby na měsíc září.

Opakované porušení platební morálky je důvodem k vyloučení dítěte ze stravování ZŠ.

Není možné dětem, které nemají řádně a včas zaplaceno vydávat obědy!

Kontakt:

MŠ ŠEBETOV        739 164 102

Vedoucí jídelny         608 550 955

 
 
Počet návštěv
Celkem: 
Dnes: 

    logo eu