16.června 2019 , dnes má svátek Zbyněk, zítra Adolf
 

Soutěžíme a poznáváme

ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 - Akce, soutěže a projekty:

1. Beseda MUDr. Rosenbergová 4.9.

2. Projekt „Lesní stezka“ 5.9.

3. Projekt „Krtek na kole „ 15.9. – 26.9.

4. Smím prosit „Tango?“ 14. 9. – vystoupení žáků

5. Projekt „Domestos“ od 15.9.

6. Bílé plus – vysněná mléčná farma, výtvarná soutěž 24.9.

7. Dopravní hřiště Blansko, 26.9. - 4.ročník

8. Vernisáž a slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže "My a Vy" - 9.10.

9. Celostátní akce "72 hodin" - "Šebíci zvelebují okolí školy" - 9.10.

10. Výjezdní výukový program "Recyklace hrou" - 10.10.

11. Drakiáda - zábavné odpoledne s rodiči a dětmi z MŠ, opékání špekáčků - 10.10.

12. Filmové představení v kině - 17.10.

13. Vítání občánků do svazku obce - 19.10.

14. Lampionový průvod - 27.10.

15. Turistický výšlap na Pohoru podzimním lesem - 30.10.

16. Halloweenské odpoledne s rodiči a přáteli - 3.11.

17. Výstava obrazů v zámku - 11.11.

18. Divadlo představení "Kamarádi" v Boskovicích - 21.11.

19. Beseda v knihovně Boskovice na téma "Krteček v různých kulturách světa" + výstava Igráček v muzeu - 26.11.

20. Environmentální poznávací stezka žáků 1. a 2. roč. v ZŠ Knínice – 27. 11.

21. Mikulášské strašení, návštěva a program studentů SPgŠ z Boskovic- 5. 12.

22. Vystoupení žáků s mikulášským programem v parku od 17.00 hodin – 5.12.

23. Olympiáda „Strom poznání“ – dvojjazyčná vědomostní hra, přeshraniční spolupráce se SR

24. Vypouštění balónků s přáníčkem Ježíškovi, pokus o rekord – 12. 12.

25. Beseda s občany, výstavka žákovských prací, vystoupení žáků s vánočním programem od 14.00 hodin – 14.12.

26. Účast v celorepublikové soutěži „Domestos“

27. Škola před 100 lety – beseda s obecní kronikářkou pí Boháčkovou -18. 12.

28. Vánoční výstava žákovských prací a vystoupení na besídce s rodiči od 15.30 hodin – 18.12.

29. Školní besídka, filmové představení v kině „Tři bratři“- pohádka od 10.00 hodin -19.12.

30. Školní kolo matematické olympiády pro 5. ročník - 8. 1.

31. Zahájení plaveckého výcviku v Boskovicích  - 9. 1.

32. Okresní kolo matematické olympiády - 21.1.

33. Vystoupení školním na plese - 23. 1.

34. Zimní olympiáda - 28.1.

35. Zimní výšlap na Pohoru s myslivcem - 9.2.

36. Natáčení pořadu Klíč s Českou televizí - 11.2.

37. Srdíčkový den - 13.2.

38. Vlajka pro Tibet - 9.3.

39. Zdravé zuby - 19.3.

40. O nejlepšího písaře - 25.3.

41. Recitační soutěž - 25.3.

42. Soutěž ve šplhu - 27.3.

43. Skořápovník - 1.4.

44. Aby záda nebolela - sportovně zábavné odpoledne - 9.4.

45. Ovoce a zelenina do škol - ochutnávka - 15.4.

46. Nemocnice zvířátek, Brno - 21.4.

47. Den Země ve Vanovicích - 22.4.

48. Dys-ko-hry v Letovicích - 29.4.

49. Vítání občánků - 3.5.

50. Beseda "Prevence rizikového chování a péče o tělo" - 11.5.

51. Vystoupení ke Dni maminek v kině - 17.5.

52. VII. ODM žáků 1.ročníků - 20.5.

53. Školní výlet - 26.5.

54. Školní výlet Arnoštov Osada Lípa, Arabela-Boskovice

 

55. Evropský den 5. 6. (Dům zahraničních služeb)

 

56. Společné fotografování 8.6.

 

57. Pomáháme Nicolasovi na vozíčku 9.6.

 

58. Pomáháme Emičce na vozíčku 11.6.

 

59. Slavnost Slabikáře 15. 6.

 

60. Planeta Země - Afrika- Boskovice 17. 6.

 

61. Slavnostní vernisáž výtvarné soutěže My a Vy- X. ročník, taneční vystoupení s dr. Veletou

 

62. Šerpování  páťáků (slavnostní rozloučení) 24. 6.

 

63. Celé Česko čte dětem - vystoupení Michala Davida-Boskovice 26. 6.

 

64. Branný závod 29. 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 

ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 - Akce a soutěže:

 1. Podzimní sběr papíru, zvláštní ocenění nad 100kg
 2. Herbář
 3. Beseda Péče o zdraví - 3.9.
 4. Francie - hledáme a pátráme
 5. Hádanka - bazilika
 6. Recyklohraní - dotazník baterie
 7. Sázení stromků - 19.9.
 8. Den policie v Boskovicích - 20.9.
 9. Beseda se zubní lékařkou - 3.10.
 10. Návštěva kaple sv. Anny - 10.10.
 11. Sportovní odpoledne s rodiči, 24.10.2013
 12.  Dne 22. 10. Zahájení projektu o Evropě. Projekt Francie- beseda s Bc. Danielou Koutnou
 13.  13.11. Beseda s paní Ožvoldíkovou Janou- Vzpomínka na Francii
 14.  Výchovný žesťový koncert společně s MŠ dne 25.11.
 15. .Výtvarná soutěž na téma. „Jak sportuji já“ dne 29.11.
 16. Mikulášské strašení 6.12.
 17.  Kulturní vystoupení v zámeckém parku od 17.00 hodin
 18. Kulturní vánoční vystoupení na „Besedě s občany“ v KD od 14.00 hodin dne 15.12.
 19. Vánoční zvyky v Evropě – besídka pro rodiče dne 19.12
 20. Výstavka prací keramického kroužku od 19.12.
 21. Vánoční soutěžní dopoledne s pohádkou společně s předškoláky dne 20.12.
 22. Cesta kolem světa - Recyklohraní
 23. 12. Školní ples dne 24.1. 2014 –Letíme Evropou
 24. Sportovní odpoledne s rodiči dne 5.2.
 25. Zimní olympijské hry – soutěžní projekt
 26. Výtvarná soutěž „Celé Česko čte dětem“
 27. Projekt Anglie
 28. Beseda s překladatelkou -p. Mgr. Klárou Helánovou dne 5. 3.
 29. Recyklohravé odpoledne s rodiči a přáteli dne 13.3.
 30. Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"
 31. Recitační soutěž 20.3.
 32.  Modrý den (Podpora autismu) - 2. dubna
 33.  Světový „Den zdraví“ (Prevence klíšťat) – 7. dubna
 34. Nemocnice zvířátek Brno – 8. dubna
 35. Dys – ko – hry Boskovice - 16.4.
 36.  Soutěž v přeskocích přes švihadlo -11. dubna
 37. Den Země ve Vanovicích – 22. dubna
 38. Projekt Rusko – 23. 4.
 39. Zdravé zuby – 14.5.
 40. Sběrný dvůr a čistička vody v Šebetově – 15. 5.
 41. Den maminek a rodin (kulturní vystoupení pro veřejnost) – 18.5.
 42. Vládce nebes (soutěž s rodiči o nejdelší let vlaštovkou) – 19.5.
 43. Muzeum Boskovice- prohlídka expozice s výkladem – 27. 5.
 44. Planeta Země (ekologický program), Boskovice
 45. Projekt Španělsko (ing. Mertlíková) – 28.5.
 46. Ukázka a výuka španělského tance – p. Zoubková – 29.5.
 47.  Beseda s myslivcem – p. Smékalem
 48. Úkol pro tebe č. 1, 2
 49. Návštěva knihovny - 2.6.
 50. Branný závod se ZŠ Vanovice -3.6.
 51. Návštěva v hasičské zbojnici, hašení ohně
 52. Školní výlet – Osada Lípa, Jevíčko
 53. Koncert Pavla Helana ve škole - Celé Česko čte dětem - 11.6.
 54. Atletická olympiáda - 23.6.
 55. Slavnost Slabikáře - 24.6.
 56. Rozloučení se školním rokem, spaní v ŠD - 24.6.
 57. Slavnostní ukončení roku - 27.6.
Aktuality
10.06.2019
Po stopách rytíře z Rumberka

Po stopách rytíře z Rumberka V pátek 7.června se utkalo 8 malotřídních škol v so...

10.06.2019
Stavebnice z projektu MAP II.

Stavebnice zakoupené v rámci projektu MAP II. předala naší škole Mgr. Lenka Dvoř...

08.06.2019
Zákončení plaveckého výcviku

Plavecký výcvik zakončen Ve čtvrtek 6. června žáci absolvovali 10. lekci plaveck...

29.05.2019
Výsledková listina olympiády

Výsledky XXI. atletické olympiády 1. ročníků       konané 22. 5. 2019 v ZŠ Velké...

VŠECHNY AKTUALITY


 

 
Nabídka
Základní škola Šebetov

Šebetov 118
679 35 Šebetov

+420 516 465 440

zs.sebetov@seznam.cz

www.zs-sebetov.cz

 
Počet návštěv
Celkem: 
Dnes: 

    logo eu